Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Akty prawne
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Akty prawne

Stan na dzień: 04 sierpnia 2017


Ustawy

pdf

z dnia 8 października 2010 r.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407

604 kB
pdf

20 kwietnia 2004r.

Ustawa o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy

Dz.U z 2016, poz.645 z późn.zm

497 kB
pdf

7.01.2016

Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.2016.23

199 kB
pdf

28.06.2016

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dz.U z 2016, poz 922

144 kB
pdf

z dnia 12.10.2016

Kodeks Pracy

Dz.U.20165.1666 z późn.zm.

368 kB

Rozporządzenia

pdf

z dnia 20 sierpnia 2009r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegół.warunków odbywania stażu

Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160

31 kB
pdf

z dnia 2011-03-11

Rozporządzenie MPiPS w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Dz.U z 2011 r. Nr 62, poz.317

161 kB
pdf

z dnia 22 lipca 2011r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 921

36 kB
pdf

12.11.2012

Rozporządzenie MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszuk.pracy

Dz.U. 2012.1299

503 kB
pdf

2 listopada 2006

Rozporządzenie MPiPS w sprawie opłacania składek na FP przez osoby pracujace zagranicą

Dz.U.06.203.1500

72 kB
pdf

22.06.2011

Rozporządzenie MPiPS w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

Dz.U.11.130.754

54 kB
pdf

30.07.2013

Rozporządzenie MPiPS w sprawie dział. agencji zatrudnienia

Dz.U.2013.899

366 kB
pdf

17 czerwca 2014

Rozporządzenie MPiPS zm. rozp. sprawie kosztów wyp.stanowiska pracy osoby niepeł.

Dz.U z 2014 poz.824

686 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie rad rynku pracy

Dz.U.14.630

741 kB
doc

14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych

Dz.U.14.631

600 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczeg.warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy

DZ.U.14.667

939 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośred.pracy w ramach sieci EURES

Dz.U.14 632

941 kB
pdf

11 kwietnia 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyg.zawodowego dorosłych

Dz.U.2014.497

806 kB
pdf

14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie programów specjalnych

Dz.U.14.638

508 kB
pdf

14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dz.U.14.639

512 kB
pdf

17 marca 2014

Obwieszczenie MPiPS w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Dz.U.14.781

914 kB
pdf

24 czerwca 2014

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznania środków na podjecie dz. gosp. osobie niepeł.

Dz.U z 2014 poz.847

617 kB
pdf

z dnia 7.08.2014

Klasyfikacja zawodów i specjalnosci dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania

Dz.U.14.1145

634 kB
pdf

24.10.2014

Rozporządzenie RM zm.rozp.sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

Dz.U z 2014r.poz.1550

816 kB
pdf

24.10.2014

Rozporządzenie RM zm.rozp.w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Dz.U z 2014 r.poz.1550

816 kB
pdf

24.06.2014

Rozporządzenie MPIPS w spr.organizowanie prac inter.i robót publicz oraz jed.refundacja kosztów

Dz.U.2014.864

521 kB
pdf

30.05.2014

Obwieszczenie MPiPS w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

M.P.14.381

171 kB
pdf

16.05.2014

Obwieszczenie MPiPS w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P.14.367

761 kB
pdf

25.09.2015

Obwieszczenie PGUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz obszarze powiatów

M.P.15.913

736 kB
pdf

7.07.2014

Obwieszczenie MPiPS szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrob.dod.szkol.styp.i dod.aktywiz

Dz.U.14.1189

225 kB
pdf

1.04.2015

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca

Dz.U.2015.543

1023 kB
pdf

30.12.2015

Obwieszczenie MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wyk.pracy na terenie RP cudzoziemcowi

Dz.U.15.95

709 kB
pdf

30.12.2014

Obwieszczenie MPiPS w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca

Dz.U.15.97

774 kB
pdf

14.07.2017

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia st. pracy oraz przyznawania środków na podj. dział. gospodarczej

Dz.U.17.1380

286 kB
pdf

14.07.2017

Rozporzadzenie MRPiPS w sprawie przyznawania środków na podj. działalnosci na zasadach okreslonych dla spół.socjalnych

Dz.U.17.1379

266 kB

Prawo Unii Europejskiej

pdf

z dnia 18 grudnia 2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis

893 kB
pdf

z dnia 18 grudnia 2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym

902 kB
pdf

z dnia 27 czerwca 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis dot. rybołówstwa i akwakultury

634 kB
pdf

z dnia 17 czerwca 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014

uznające niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym

893 kB
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy