Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
435
 
265
 
645
 
1342
 
3732
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące » NOWA STRONA PUP W GNIEŹNIE » 2017 » Pracodawcy mogą składać zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Pracodawcy mogą składać zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

04 stycznia 2017

 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że może wnioskować o środki rezerwy KFS na ustanowione przez Radę Rynku Pracy priorytety wydatkowania w roku 2017:
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób nie posiadających pełnych kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
- wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu stawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz.978).
Podstawą wnioskowania jest zebranie od pracodawców zapotrzebowania na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach w/w priorytetów.
 
Deklaracje dotyczące  kwoty środków rezerwy KFS prosimy składać do dnia 25.01.2017r. na adres pupgniezno@pup-gniezno.pl lub w informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
 
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:
  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Anna Kamińska
Utworzono: 04 stycznia 2017
Zmodyfikowano:22 lutego 2017 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy