Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bon zatrudnieniowy

Przyznany bon zatrudnieniowy następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (do wysokości zasiłku miesięcznie) w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon.
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
 
W ramach bonu zatrudnieniowego Starosta finansuje:
 
  • refunduje pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy do wysokości zasiłku.
Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:
  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy do dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w trakcie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania     z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
 
Szczegółowe informacje PUP w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20, pokój 11 (parter), tel. 669 70 23
 
 
 
Podstawa prawna
1.Art. 66m ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2016 roku poz. 645 z późn. zm.)

Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach bonu zatrudnieniowego

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy to dodatkowy instrument adresowany do bezrobotnych do 30 roku życia. Bon realizowany jest w pokoju 11  tel.669 70 23

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,9 (ocen: 8)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Anna Kamińska
Utworzono: 25 lipca 2014
Zmodyfikowano:18 czerwca 2018 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy