Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Rejestracja poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Rejestracja poszukujących pracy

Rejestracja  osób  poszukujacych  pracy odbywa się  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Gnieźnie  na    I  piętrze  p.110

W celu usprawnienia rejestracji prosimy o przygotowanie kserokopii dokumentów
 

Rejestracja poszukujących pracy

Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej

Rejestracja poszukujących pracy w PUP w Gnieźnie następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień.
Dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób i tryb rejestracji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1299).
 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:


  1. zgłasza się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przy rejestracji.W tym celu pobiera numerek za pomocą dyspensera systemu kolejkowego znajdującego się w holu budynku albo rezerwuje numerek przez Internet (www.pup-gniezno.pl). W przypadku rezerwacji numerków do systemu kolejkowego przez Internet należy tego dokonać co najmniej  z jednodniowym wyprzedzeniem.
  1. wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.praca.gov.pl.
Osoba, która posiada:
  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach dowodach osobistychmoże dokonać rejestracji bez konieczności osobistego zgłoszenia się w urzędzie pracy. W/w rejestracja wymaga dołączenia wszystkich zeskanowanych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do rejestracji.
Osoby, które nie dysponują wyżej wskazanym podpisem, wypełniają wszystkie pola formularza elektronicznego. Następnie wyznaczony zostaje tym osobom termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych zawartych w formularzu, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.
 
W przypadku niestawienia się w urzędzie na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.
 
Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych.
 

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Osoba bezrobotna, która ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia i udaje się do innego kraju EOG lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni formularz (E303).

Transfer zasiłku dla bezrobotnych oznacza, że po przyjeździe do innego kraju będziemy mogli pobierać ten zasiłek przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wówczas, kiedy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeśli chcemy pobierać „zagraniczny" zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, musimy zgłosić we właściwej instytucji kraju, w którym go otrzymujemy zamiar wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy. Najczęściej będzie to ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i go wypłaca. Należy też złożyć wniosek o wydanie formularza E303, który jest zaświadczeniem dotyczącym zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych.

Wniosek o wystawienie formularza E303 należy złożyć przed wyjazdem z państwa ostatniego zatrudnienia, o tyle wcześnie, aby otrzymać go przed opuszczeniem kraju i przyjechać do Polski z już wystawionym formularzem. Po przyjeździe do kraju mamy obowiązek zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania, jako osoba poszukująca pracy i podporządkować się wymogom stawianym przez ten urząd.

Aby transferowany zasiłek mógł być wypłacony od dnia wyjazdu z państwa ostatniego zatrudnienia, musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

12.11.2012

Rozporządzenie MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszuk.pracy

Dz.U. 2012.1299

503 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 3)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:31 sierpnia 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy