Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Staż - podstawowe informacje

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Ile czasu może trwać przygotowanie zawodowe dorosłych?

 • praktyczna nauka zawodu dorosłych – minimalnie 12 miesięcy, maksymalnie do 18 miesięcy,
 • przyuczenie do pracy dorosłych – minimalnie trzy miesiące, maksymalnie do sześciu miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać maksymalnie 40 godzin zegarowych tygodniowo i 8 godzin dziennie. Nie może odbywać się w niedziele i święta oraz w porze nocnej.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne do Twojej firmy mogą zostać skierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zaliczani są:

 • bezrobotni do 25. roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50. roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Jeżeli jesteś beneficjentem pomocy publicznej, osoby skierowane na prace interwencyjne do Twojej firmy muszą spełniać jeden z wyżej wymienionych warunków oraz znajdować się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji [zgodnie z art. 2 pkt 18 lub 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008].

Osoba w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba, która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem  w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub
 • jest w wieku ponad 50 lat lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej
 •  o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Osoba w bardzo niekorzystnej sytuacji to osoba, która:

 • jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,7 (ocen: 7)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy