Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Bezrobotnym, którzy podejmują dalszą naukę celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych przysługuje stypendium na kontynuowanie nauki.
 1. Kto może ubiegać się o stypendium?
 2. Jak długo można pobierać stypendium?
 3. Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

1.Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się bezrobotni spełniający łącznie następujące warunki:

 • Bezrobotni  bez kwalifikacji zawodowych,
 • w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w:
  • szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
  • szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
 • nie przekroczyli wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

2.Jak długo można pobierać stypendium?

Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Istnieje możliwość kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

3.Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

 • Stypendium udzielane jest na wniosek bezrobotnego.
 • O przyznaniu stypendium powiatowy urząd pracy powiadamia wnioskodawcę w formie decyzji administracyjnej w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
 • Stypendium wypłaca się z dołu, za kalendarzowe okresy miesięczne.

UWAGA!
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
Osobie której starosta przyznał stypendium przysługuje to stypendium w wysokości 20 %  zasiłku, od  ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

Tagi

  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy