Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Pożyczka szkoleniowa

Czym są pożyczki szkoleniowe?

Pożyczki szkoleniowe to pożyczki udzielane na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawane na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać pożyczkę szkoleniową?

O pożyczkę szkoleniową na sfinansowanie kosztów szkolenia będziesz mógł ubiegać się, jeżeli jesteś zarejestrowany jako:

 1. bezrobotny lub
 2. poszukujący pracy, który:
  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  4. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  5. jest żołnierzem rezerwy;
  6. pobiera rentę szkoleniową;
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe;
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
  9. są cudzoziemcem;
  10. jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym.

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę szkoleniową?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem pożyczki szkoleniowej, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o jej udzielenie.

Tagi

  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy