Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
450
 
273
 
657
 
1352
 
3764
Kreator CV
Jesteś tutaj Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednicwo pracy krajowe
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Pośrednicwo pracy krajowe

Doradcy klienta - pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie (parter)
pokój 5   - tel. 6697011
pokój 7   - tel. 6697013
pokój 10 - tel. 6697032
pokój 14 - tel. 6697018
pokój 15 - tel. 6697019
pokój 16 - tel. 6697020
pokój 19 - tel. 6697033
pokój 20 - tel. 6697011

Pośrednicwo pracy krajowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pośredniczy w udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
Koordynatorem działań pomiędzy powiatowym urzędem pracy a zakładami pracy jest pośrednik pracy.

UTRZYMUJ STAŁY KONTAKT Z POŚREDNIKAMI PRACY !!!

 

Pośrednicy pracy są do dyspozycji:

od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30 – 15:30
w Centrum  Aktywizacji Zawodowej
 
Pośrednictwo pracy realizowane nieodpłatnie.
  • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
  • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:
  • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy aktywizacji, 
  • inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami (w tym przez organizację giełd pracy i targów pracy), 
  • informowania bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

GIEŁDY PRACY są zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.
 
TARGI PRACY są zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców. 

 
 
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
doc

14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych

Dz.U.14.631

600 kB
pdf

z dnia 14 maja 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczeg.warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy

DZ.U.14.667

939 kB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:14 lipca 2016 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy