Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Doradcy klienta - doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie (parter)
pokój  4 -  tel. 6697010
pokój  8 -  tel. 6697028
pokój 10 - tel. 6697033
pokój 14 - tel. 6697018
pokój 15 - tel. 6697019
pokój 16 - tel. 6697020
pokój 19 - tel. 6697032
pokój 20 - tel. 6697022

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe  polega na udzielaniu:

 • bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu  lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także
  na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie proponuje pomoc w zakresie świadczenia usługi poradnictwa zawodowego.
Jeżeli zatem:

Stoisz przed wyborem zawodu lub pracy?
Chcesz zmienić swój zawód?
Chcesz powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu?
Chcesz doskonalić swoje umiejętności, ale nie wiesz gdzie i jak?
Chcesz kontynuować naukę i nie wiesz jaki kierunek wybrać?
Chcesz zaplanować indywidualny rozwój zawodowy?

Zgłoś się do DORADCY ZAWODOWEGO!

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy szkolenia, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osoby, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

 

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:

 - porady indywidualnej, która polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
   z osobą zarejestrowaną w celu rozwiązania jej problemu zawodowego
 - porady grupowej, która polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobami,
  które potrzebują pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego lub nabycia
  umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
- porady zawodowej na odległość, która polega na kontakcie pracownika  urzędu z osobą
  zarejestrowaną przez telefon, lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
- informacji indywidualnej
- informacji na odległość, która polega na kontakcie pracownika  urzędu z osobą
   zarejestrowaną przez telefon, lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
- informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego
   z  zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego mającego
   na celu przedstawienie informacji zawodowych
 - udostępnieniu zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy
   do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane
 

Kto może korzystać z poradnictwa zawodowego?

 Z poradnictwa zawodowego mogą korzystać:
Osoby bezrobotne  zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą korzystać z :

 • porady indywidualnej
 • porady grupowej
 • porady indywidualnej na odległość
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
 • informacji indywidualnej
 • informacji zawodowej na odległość
 • informacji grupowej
 • zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania
 
Osoby nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą korzystać z :
- informacji indywidualnej
- informacji zawodowej na odległość
- informacji grupowej
- zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania
 
 Doradca zawodowy  może udzielić pomocy pracodawcom w zakresie:
 • doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • pomoc w zakresie doboru kandydatów do pracy wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest udzielana na wniosek

Doradca zawodowy  może również udzielić pomocy pracodawcom w zakresie:
 • wspierania w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników
 • pomoc ta jest świadczona w formie porady indywidualnej.
 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług;
 •  dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

  Kontakt:
  Centrum  Aktywizacji Zawodowej
   parter-p.4,8,10,14,15,16,19,20 


Tagi

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:03 lutego 2017 przez Anna Kamińska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy