Herb Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona główna

ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel. 61 426 16 49, fax. 61 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gniezno, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
449
 
273
 
657
 
1351
 
3762
Kreator CV
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Jak napisać życiorys?

Cechy i zasady pisania życiorysu zawodowego

W wielu firmach życiorys jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą. Firmy, szczególnie te, które poszukują pracowników przez ogłoszenia prasowe, na podstawie życiorysu przeprowadzają pierwszy etap selekcji kandydatów. Często w ogłoszeniach używane jest słowo CV lub reasumé, co znaczy po prostu życiorys zawodowy.

Warto jest pisać życiorys nawet wówczas, gdy pracodawca tego nie wymaga. Bowiem pisząc życiorys, przypominamy sobie i analizujemy wszystkie wydarzenia z naszej przeszłości zawodowej, pod kątem ich przydatności na dzisiejszym rynku pracy. Uczymy się myśleć i mówić o swoim doświadczeniu zawodowym w terminach "umiejętności" potrzebnych w nowej pracy. Działania te pogłębiają naszą wiedzę o samych sobie i w ten sposób przygotowujemy się lepiej do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.


Życiorys jest wykorzystywany przez pracodawców w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. "Często rozmowa kwalifikacyjna zaczyna się od tego, że prowadzący przegląda życiorys kandydata i mówi: No dobrze, zobaczymy co tutaj mamy". Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna jest rozmową o nas na podstawie życiorysu, napisanie go pozwala nam na doskonałe przygotowanie się do niej.

Życiorys jest także naszą wizytówką, którą zostawiamy odwiedzając zakłady pracy, dajemy znajomym pytając ich o możliwości pracy, wysyłamy w odpowiedzi na oferty prasowe.


Cechy

 • życiorys jest dokumentem służącym przedstawieniu się pracodawcy i zawierającym najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego,
 • powinien być zwięzły i przejrzysty, to znaczy napisany krótko, oparty na gotowych schematach,
 • napisany prostym językiem, bez zwrotów emocjonalnych lub gwarowych
 • starannie i estetycznie wykonany
 • napisany w pierwszej osobie
 • życiorysu nie podpisujemy

Stałe elementy życiorysu

Dane ogólne

 • imię i nazwisko,
 • adres, telefon,
 • miejsce i data urodzenia,
 • stan cywilny i rodzinny

Uwagi:

 • W wielu krajach nie podaje się daty urodzenia i tzw. danych osobistych dotyczących stanu cywilnego, posiadania dzieci itp., a nawet jest to prawnie zabronione (USA).
 • W Polsce pracodawcy stawiający wymagania co do wieku i posiadania dzieci zdają się oczekiwać na zamieszczenie tych informacji.
 • Jeżeli podajemy numer telefonu, podajmy też godziny, w jakich można nas najłatwiej zastać. Kandydatów jest wielu i jeżeli nasz telefon nie odpowiada, pracodawca dzwoni pod następny numer.

Kwalifikacje zawodowe

 • wykształcenie,
 • ukończone szkoły,
 • posiadane dyplomy,
 • uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia
Uwagi:

Zaczynamy od najwyższej ukończonej szkoły, potem podajemy np. szkołę średnią lub zawodową. Nie wpisujemy: "szkoła podstawowa", jeżeli mamy wykształcenie ponadpodstawowe.

Nie mieszamy kursów podnoszących kwalifikacje ze szkołami. Jeżeli szkołę skończyliśmy 20 lat temu, a kurs komputerowy 2 miesiące temu, możemy zrobić 2 osobne nagłówki, np:


WYKSZTAŁCENIE
 • 1966 - 1970 Pomaturalne Liceum Ekonomiczne
KURSY I PRAKTYKI ZAWODOWE
 • marzec 1996 Podstawy obsługi komputera (30 godzin)
 • zima 1994 Praktyka w biurze rachunkowym (3 miesiące)
 • wrzesień 1994 Księgowość małych firm (160 godzin)

Oceny szkolne lub wynik zakończenia studiów podajemy tylko wówczas, gdy od zakończenia szkoły upłynęło niewiele czasu, a nasze oceny były bardzo dobre. Absolwenci powinni podać przedmioty, które wiążą się z pracą.

Doświadczenie zawodowe

Wyszczególniamy nazwę stanowiska, na którym pracowaliśmy, nazwę firmy oraz w krótkich słowach podajemy swoje główne obowiązki zawodowe i osiągnięcia.


ŻYCIORYS CHRONOLOGICZNY

Na pierwszym miejscu umieszczamy ostatnią pracę, następnie przedostatnią i kolejno dochodzimy do pierwszej pracy.

W życiorysie chronologicznym nie może być luk w zatrudnieniu. Jeżeli mieliśmy przerwę w pracy, wpisujemy od kiedy - do kiedy i powód tej przerwy..

Wzór życiorysu - zobacz

ŻYCIORYS FUNKCJONALNY

Opisuje się doświadczenia zawodowe (co umiem!) i podaje firmy i stanowiska pracy ale bez dat. Ten rodzaj życiorysu używany jest często przez ludzi, którzy mają różne specjalności zawodowe, przez osoby wracające do pracy po dłuższej przerwie, przez absolwentów szkół. Jeżeli mamy różne specjalizacje zawodowe, to staramy się na pierwszym miejscu umieścić te, które mają największe znaczenie dla pracodawcy, do którego zgłaszamy się.


Opisując poprzednie prace, zwracamy uwagę, by na plan pierwszy wysunąć to, co wiąże się z pracą, o którą się staramy. Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Pracodawca szuka bowiem w życiorysie tych elementów, które świadczą o tym, w jaki sposób kandydat przyczynił się do sukcesu poprzedniej firmy oraz jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej (zainteresowanie pracą, orientacja na zysk firmy, praca w zespole, powaga, lojalność).

Osoby, które mają dłuższe przerwy w pracy, np. z powodu bezrobocia czy urlopów opiekuńczych, a które w tym czasie wykonywały jakiekolwiek zajęcia podnoszące ich umiejętności, powinny zamieścić je w tym miejscu, zaznaczając np:

 • 1995 - obecnie poszukuję pracy.
  Podejmowanie prac zleconych: sprzątanie, opieka nad dziećmi, sprzedaż na bazarze.
 • 1993 - 1994 Urlop wychowawczy.
  Szycie garderoby dla klientów prywatnych.

Absolwenci opisują w tym miejscu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie zdobyli w czasie praktyk, pracy wakacyjnej czy działalności społecznej. Młodzi mężczyźni, którzy ukończyli służbę wojskową, powinni tu zamieścić wszystkie zdobyte w wojsku umiejętności (do 5 lat po wyjściu z wojska)


Dodatkowe kwalifikacje

 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność obsługi komputera, faksu i ksero itd.

Zainteresowania

umieszczanie ich nie jest konieczne, szczególnie gdy mamy typowe zainteresowania, takie jak spacery, czy lekturę książek.

Uwagi:

Warto podać zainteresowania, które podnoszą naszą wartość jako pracownika, szczególnie takie, które świadczą o naszym czynnym stosunku do życia, np. sport lub działalność społeczna.

Referencje

Może ci je wystawić były pracodawca, lub inna osoba (radny, nauczyciel, lider Klubu Pracy, kolega z organizacji społecznej). Wystarczy podać nazwiska, stanowiska, telefony i adresy dwóch osób.

Uwagi:

Uzgodnij z tymi osobami wcześniej wystawienie ci referencji. Może się bowiem zdarzyć, że osoba poproszona o referencje "przez zaskoczenie" nie będzie umiała powiedzieć o tobie nic zachęcającego, lub będzie mówić bez entuzjazmu.

ŻYCIORYS POWINIEN BYĆ SPRAWDZONY PRZEZ INNĄ OSOBĘ!!!

Poprośmy kogoś o sprawdzenie zrozumiałości, poprawności stylistycznej i ortografii.


Słowa przydatne do wykorzystania w życiorysie

W czasie przygotowywania życiorysu przejrzyj poniższą listę wyrazów. Pomogą Ci one określić swoje umiejętności w języku używanym przez pracodawców.

Użyteczne czasowniki

 1. Dokonywać
 2. Zarządzać
 3. Analizować
 4. Budować
 5. Stać na czele
 6. Obserwować
 7. Organizować
 8. Uczestniczyć
 9. Określać,kwalifikować
 10. Upoważniać
 11. Naprawiać, odrestaurować
 12. Sprzedawać
 13. Rozszerzać rynek
 14. Specjalizować
 15. Dozorować, doglądać
 16. Szkolić
 17. Składać się
 18. Polegać
 19. Kontrolować
 20. Koordynować
 21. Tworzyć
 22. Projektować
 23. Udoskonalać
 24. Kierować
 25. Zakładać, wprowadzać
 26. Ustalać
 27. Rozszerzać,rozpowszechniać
 28. Prowadzić, być przewodnikiem
 29. Wykonywać
 30. Zapoczątkować
 31. Osiągnąć

Użyteczne przymiotniki

 1. Ekonomiczny
 2. Skuteczny
 3. Sprawny
 4. Komunikatywny
 5. Kompetentny
 6. Zdolny, uzdolniony
 7. Pewny, stanowczy
 8. Osiągający dobre wyniki
 9. Produktywny,wydajny
 10. Biegły,sprawny
 11. Pożyteczny,korzystny
 12. Pomysłowy,zaradny
 13. Stabilny, stały
 14. Uwieńczony powodzeniem
 15. Zwinny
 16. Bystry
 17. Wszechstronny
 18. Bezkonfliktowy
 19. Doświadczony
 20. Posiadający praktykę
 21. Konsekwentny
 22. Kontrolowany
 23. Ulepszony
 24. Wyspecjalizowany
 25. Doskonalony
 26. Naprawiony
 27. Oddany
 28. Terminowy
 29. Współpracujący,kooperujący
 30. Solidny
 31. Rzetelny
 32. Szybko uczący się

Przykłady umiejętności

 • Potrafię doradzać ludziom
 • Organizować zespoły ludzi do pracy
 • Przygotowywać dane numeryczne
 • Sprawdzać zgodność
 • Prowadzić archiwum
 • Dawać korepetycje
 • Doskonale liczyć
 • Konstruować budynki
 • Przygotowywać dokumentację
 • Koordynować pracę
 • Korespondować z klientami
 • Delegować odpowiedzialnie
 • Rozdzielać informację
 • Zdolność uczenia się
 • Umiejętnie rozwiązywać konflikty
 • Wydawać dokumenty
 • Pomagać narzekającym klientom
 • Sprawdzać
 • Interpretować dane
 • Robić wywiady
 • Sporządzać protokoły
 • Mediować
 • Operować przyrządami
 • Przekonywać innych
 • Planować porządek dzienny
 • Przygotowywać diagramy
 • Znam programowanie komputerowe
 • Promować wydanie
 • Ochraniać ubogich
 • Zdobywać pieniądze
 • Notować dane
 • Rejestrować
 • Prowadzić spotkania
 • Sprzedawać produkty
 • Obsługiwać klientów
 • Przygotowywać pokazy
 • Mówić do ludzi
 • Nadzorować personel
 • Uczyć
 • Zarządzać personelem
 • Motywować innych

Zainteresowania i hobby

 • Chór
 • Drużyna sportowa
 • Organizacja społeczna
 • Zespół muzyczny
 • Komitet osiedlowy
 • Kursy dla dorosłych
 • Prace społeczne - użytkowe
 • Harcerstwo
 • Przewodnictwo
 • Klub młodzieżowy
 • Klub wędkarski
 • Kółko fotograficzne
 • Zespół teatralny
 • Klub brydżowy
 • Stowarzyszenie
 • Fundacja
 • wspinaczka górska
 • praca ochotnicza
 • gra w piłkę nożną
 • czytanie
 • malowanie artystyczne
 • hodowla zwierząt
 • wędkarstwo
 • żeglowanie
 • kolekcjonowanie monet/znaczków
 • majsterkowanie
 • gotowanie
 • elektronika
 • szycie
 • hodowanie tropikalnych rybek
 • praca przy samochodzie
 • gra na instrumentach muzycznych
 • ogrodnictwo
 • praca przy komputerze
 • CB/radio amatorskie
 • ćwiczenia gimnastyczne/aerobic
 • wyrabianie win
 • rozwiązywanie krzyżówek
 • taniec
 • astronomia
 • obserwacja ptaków
 • rzucanie lotkami
 • praca w drewnie
 • wyścigi samochodowe
 • garncarstwo
 • wytwarzanie mebli
 • sklejanie modeli
 • fotografia
 • jazda na rowerze
źródło:www.psz.praca.gov.plOceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3 (ocen: 11)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy